Tải về, cập nhật driver, firmware và phần mềm Windows cho thiết bị của bạn

Trang web của chúng tôi là thư viện lớn nhất về các loại driver cho tất cả mọi thứ trong máy tính của bạn. Việc hỏng hoặc thiếu driver có thể đem lại rất nhiều vấn đề và để tránh các trường hợp này, giải pháp hợp lý là cập nhật driver của bạn theo thời gian.

Sau khi tìm kiếm lại driver cần thiết, bạn sẽ được đề nghị tải về một phần mềm được phát triển bởi đối tác của chúng tôi. Chương trình được cài đặt sẽ tìm tất cả driver cần thiết cho máy tính của bạn. Nó đồng thời kiểm tra tất cả cac driver hiện có và đề xuất bạn cập nhật hoặc cài đặt lại một số driver nếu cần thiết.

Làm theo các đề xuất trong chương trình sẽ giúp máy tính của bạn sẽ hoạt động nhanh và mượt mà.

Các hãng nổi tiếng

Tất cả các hãng

Các driver phổ biến